به مهمانی خوش آمدید

اخبار

اخبار اخبار

حسابرسی NEM برای کارخانه شانگهای

زمان انتشار:2017-01-19

 

یک ممیزی دو روزه از NEM Netherland و گزارش بسیار خوبی ارائه داد و از امکانات ما راضی بود.