سلام خوش آمدید به صنعت لوله لوله!

اخبار

دسته بندی محصول

نمایشگاه سال 2018 زمستان

زمان انتشار:2018-11-12
حضور در نمایشگاه کارهای زمستانی در 3 نوامبر در دانشگاه جیانگسو و در تاریخ 10 نوامبر در AHUT برگزار می شود