به مهمانی خوش آمدید

اخبار

اخبار اخبار

مشتری مشتری ژاپنی در حال بازدید

زمان انتشار:2019-01-15

در 15 ژانویه 2019، مشتری ژاپنی که تجربه 77 ساله تولید محصول خط لوله و سرویس جهانی را دارد، از کارخانه Feiting در ژجیانگ بازدید کرد. پس از صدور گواهینامه سیستم، تأیید فرآیند، کارهای راهنمایی برای کارخانه ژجیانگ ما و ارزیابی و پذیرش جامع ، مشتریان بسیار راضی بودند، و مذاکرات دلپذیر برای همکاری دراز مدت با احساس در آینده!