به مهمانی خوش آمدید

لوله ها و لوله ها

دسته بندی محصول

پوشش و لوله

محدوده API از پایان دشت، موضوع دور (STC و LTC)، ButtressThread و پوشش خط افراطی و API NUE، EUE و IJ لوله.
لوله و پوشش با اتصال حق بیمه.

مشخصات و استاندارد:
H40، J55، K55، N80 (-1، -Q)، L80، L80 9Cr و 13Cr، P110، Q125 و غیره

محدوده اندازه:
4/1 اینچ و بالا برای پوشش
1.050 اینچ و بالا برای لوله